DELA
Foto: Laura Kotila/Statsrådets kansli

Undantagsförhållanden råder nu i Finland

Statsrådet har i samråd med republikens president konstaterat att det på grund av coronavirusläget nu råder undantagsförhållanden i Finland. Beslutet togs idag, den 1 mars. Undantagsförhållandena börjar gälla omedelbart.

Antalet fall och incidensen av covid-19 har ökat i mycket snabb takt i Finland sedan början av februari 2021.

”Antalet smittfall som orsakats av varianter av coronaviruset har klart ökat, vilket kan leda till att epidemin accelererar ytterligare och att sjukhus- och intensivvården belastas avsevärt om man inte lyckas minska antalet smittfall”, skriver statsrådet i ett pressmeddelande.

I nuläget finns det inget omedelbart behov att ta i bruk sådana befogenheter som inskränker de grundläggande fri- och rättigheterna, men behovet att ta i bruk dem är beroende av epidemins utveckling under den närmaste tiden.

Statsrådets beslut om konstaterande av att undantagsförhållanden råder träder i kraft omedelbart och är i kraft tills vidare, tills det upphävs.