DELA
Foto: SPT

Totalt 33 coronadrabbade i Finland

Nya fall av coronavirus har bekräftats under måndagen bland annat i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Nu har sammanlagt 33 personer smittats av coronaviruset i Finland. 24 av de 33 smittade har varit på utlandsresor och de nio resterande har blivit smittade i kontakt med de som varit utomlands.

Hittills har flest smittofall konstaterats i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, där antalet uppgår till 17. Även i Birkalands sjukvårdsdistrikt, Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt, Södra Karelens social- och hälsovårdsdistrikt, Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt, Lapplands sjukvårdsdistrikt, Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har coronasmitta bekräftats.

På måndagseftermiddagen meddelade ytterligare ett sjukvårdsdistrikt, Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, om tre bekräftade fall av coronaviruset. En av de smittade har rest i ett epidemiområde, medan de två övriga varit i närkontakt med hen efter resan.

Sjukvårdsdistrikten fortsätter utreda situationen i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL).

THL uppdaterar informationen om coronavirusläget på sin webbsida.

SPT