DELA
Foto: Lauri Heikkinen - Statsrådets kansli

Ministeruttalande kan ha orsakat storförluster