DELA
Foto: Lauri Heikkinen - Statsrådets kansli
Omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) sade under Social- och hälsovårdsministeriets presskonferens i måndags att obligatorisk karantän samt testning kan bli aktuellt för inresande från riskländer. Det inkluderar resande från bland annat Sverige.

Ministeruttalande kan ha orsakat storförluster

Omsorgsminister Kiurus uttalande i måndags kan ha fått stora ekonomiska konsekvenser för det åländska näringslivet.