DELA
Foto: Lauri Heikkinen - Statsrådets kansli

Ministeruttalande kan ha orsakat storförluster

Omsorgsminister Kiurus uttalande i måndags kan ha fått stora ekonomiska konsekvenser för det åländska näringslivet.