DELA
Foto: Jonas Edsvik

Finländarna behöver inte starkare öl i matbutiken

Finland är på väg att liberalisera alkohollagstiftningen igen.Det är dumt, dyrt och inget som finländarna tydligt säger ja till.

Ur en ideologisk synvinkel är förslaget lätt att förstå. Borgerliga Samlingspartiet får, lite försiktigt i alla fall, utmana ett statligt monopol (Alko) och Sannfinländarna ger folket vad man tror att det vill ha.

I korthet går förslaget ut på att starkare alkoholdrycker ska få säljas i mataffärerna. Mer specifikt: alkoholdrycker som framställs genom jäsning och som innehåller högst 8,0 volymprocentenhet etylalkohol ska tillåtas i dagligvaruhandeln. Det banar väg för starkare öl och cider i matbutikerna. Vad gäller vinet (en av målsättningarna med lagändringen) så klarar få flaskor ändå 8-procentsgränsen. I går, torsdag, debatterades förslaget i riksdagen och sannolikt röstas det igenom på måndag.

Det kan ju verka lite trevligt och kontinentalt att gå in i mataffären och samtidigt plocka på sig en flaska middagsdryck. Men den finländska alkoholkonsumtionen orsakar både mänskliga tragedier och stora kostnader för samhället redan som det är nu. Inte ens finländarna själva verkar vilja ha den här ändringen.

Enligt Institutet för hälsa och välfärds, THL, undersökning ”Alkoholpolitiska åsikter 2024” anser 57 procent att nuvarande regler är lämpliga. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med året innan. Elva procent vill ha strängare regler för alkoholpolitik, 26 procent vill ha mer liberala alkohollagar.

Vad gäller vin vill hela 44 procent kunna köpa det i mataffären. Men om det innebär att också andra lika starka drycker får säljas i mataffären minskar andelen vinförespråkare till 21 procent. Mer än hälften försvinner alltså.

Finlands regering håller just nu på att driva igenom de tuffaste sparkraven i mannaminne. Fattiga finländare kommer att få det tuffare helt i linje med regeringens politik. För budgetunderskottet måste minska. Så varför driver regeringen den här frågan när den finländska alkoholkonsumtionen leder till stora offentliga kostnader?

Enligt THL förorsakade alkoholen en samhällskostnad på 789 miljoner euro år 2022. Det är ungefär 180 euro per finländare. I det räknas hälso- och sjukvård (151 miljoner), rättssystem och kriminalvård (84 miljoner), upprätthållande av ordning och säkerhet (177 miljoner), social service (181 miljoner) samt pensioner och sjukdagpenningar (196 miljoner). Enligt arbetspensionsbolaget Elo kostade alkoholkonsumtionen finländska arbetsplatser 500 miljoner euro år 2017.

Enligt organisationen EHYT, som sysslar med förebyggande rusmedelsarbete, lever 70 000 finländska barn i familjer med allvarliga rusmedelsproblem.

Visst, en höjning av procenthalten vad gäller jästa alkoholdrycker stjälper inte det finländska samhället. Frågan är större än så. Men inte blir det finländska samhället bättre av att tillgången på starkare alkoholdrycker ökar.

Även om den totala alkoholkonsumtionen glädjande nog minskar i Finland (och har gjort en längre tid) så minskar supandet inte i samma takt. Enligt THL:s rapport ”Finländarnas dryckesvanor 2023” var andelen storkonsumenter lika stor för åtta år sedan som nu. Och just den gruppen gynnas inte direkt av att starkare alkoholdrycker blir mer lättillgängliga.

2018 fick Finland en mer liberal alkohollagstiftning. Då tilläts starköl i matbutikerna. Skulle det inte, ur ett humanistiskt och ekonomiskt perspektiv, vara läge att nöja sig där?

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp