DELA

Nya restriktioner igen-tillställningar kan ha maximalt 50 deltagare

Landskapsregeringen beslöt idag att offentliga sammankomster och tillställningar får ha max 50 deltagare.

– Detta beslut är nödvändigt för att fortsätta bromsa spridningen av sjukdomen, meddelar landskapsregeringen.

Bakgrunden till beslutet är det nya fall av samhällssmitta som konstaterades i helgen.

Beslutet träder i kraft i morgon, tisdag den 13 oktober, och gäller till 31 oktober klockan 24.

I beslutsprotokollet står dock: ”Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer kan emellertid ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning från 21.9.2020.”

Här kan du se dagens presskonferens, start klockan 16, med anledning coronasituationen på Åland!