DELA
Foto: Heidi Hendersson

Stort intresset för extrainsatta vårdkurser

Högskolans vårdkurser för personer samt före detta vårdpersonal som vill hjälpa till under pandemin har hittills lockat totalt strax över 120 deltagare.
Det redovisade överlärare Erika Boman på måndagens presskonferens.

Erika Boman presenterade statistik som visar att ungefär två tredjedelar av deltagarna i kursen Hygien och smittskydd saknar tidigare vårdutbildning, samt att nästan hälften (43 procent) inte har något anställningsförhållande inom vård och omsorg i dag.

I den utvärdering som gjorts av kursen hittills har deltagarna uppgett att den har bidragit till ökade och nyttiga kunskaper, 3,9 i medelvärde där 1 motsvarar mycket liten utsträckning och 5 mycket stor. Deltagarna har också svarat att kunskaperna är dem till nytta i deras arbete inom vård och omsorg, ett medelvärde på 4,5.

I kommentarerna har deltagarna bland annat skrivit att kursen hjälpt till att fräscha upp tidigare kunskaper, att man lättare förstår sjukvårdens arbete efter att ha deltagit och att materialet varit bra och relevant.

Erika Boman är positivt överraskad över intresset.

– Det har varit över förväntan, säger hon.