DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stora evenemang nu förbjudna

Det som tidigare var en rekommendation är nu lagstadgat. I enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar har regeringen idag beslutat förbjuda sammankomster för över 500 personer.
För att bekämpa spridningen av det nya coronaviruset (covid-19) har Ålands landskapsregering den 16 mars 2020 beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för över 500 personer både inomhus och utomhus.

Förbudet träder i kraft omedelbart och gäller hela Åland fram till 12 april 2020 klockan 24.

Förbudet som landskapsregeringen meddelar har sin grund i åtgärder enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) med vilka man bekämpar spridningen av infektioner orsakade av det nya coronaviruset och förebygger dess skador för invånarna och samhället.

– Landskapsregeringen är beredd på att det kan finnas ett behov att pröva nya motsvarande beslut när beslutet inte längre är i kraft. Finlands regerings rekommendation är att publika evenemang inhiberas ända till slutet av maj. Landskapsregeringen följer aktivt med hur läget utvecklas och kan fatta beslut om att förlänga förbudet enligt det aktuella läget, skriver man i ett utskick.