DELA

Sju dagar gäller för karantän

Den frivilliga karantänens längd har förkortats till sju dagar.  Ålands landskapsregering rekommenderar frivillig karantän efter inresa till Åland från ett riskområde, även om resan gått via ett land som inte klassificerats som ett riskområde.

Inget coronatest erbjuds för symtomfria på Åland med syfte att förkorta karantäntiden.

Detta gäller under frivillig karantän:
•Undvik närkontakt med andra.
• Gå inte till arbetsplatsen om det inte går att undvika närkontakt.  Kom överens med din arbetsgivare om vilket tillvägagångssätt ni ska ha under den frivilliga karantäntiden.
• Barn bör undvika att delta i barnomsorg eller grundskola. Kom överens med utbildningsanordnaren om specialarrangemang för undervisningen.
• Undvik att använda kollektivtrafik.
• Undvik alla aktiviteter där nära kontakt med andra är svåra att undvika så som restaurangbesök, evenemang, fritidsaktiviteter och privata tillställningar.
• Nödvändig vistelse utanför hemmet är möjlig. Individen avgör själv vad som är nödvändig vistelse utanför hemmet. Kom dock ihåg att vid vistelse utanför hemmet hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd och använd munskydd när det inte går att hålla ett säkert avstånd inomhus.

Riskområden definieras av Institutet för hälsa och välfärd (THL) baserat på länders 14-dagars incidens av covid-19. För aktuell information om riskområden se THL:s information om resor och coronaviruspandemin.