DELA
Foto: Jonas Edsvik

Samhällssmitta kräver fortsatt social distansering

Regeringen meddelade igår att undantagsförhållandena upphör vid midnatt. Men de flesta restriktionerna finns kvar, och svängrummet för självstyrelsen ökar inte.

Samhällssmittan innebär att vi alltjämt måste vara noga med den sociala distan-seringen, enligt smittskyddsläkare Tora Woivalin.

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) sa vid gårdagens coronapresskonferens att landskapsregeringen startat ett internt utredningsarbete om undantagsförhållandena i relation till självstyrelsen. Hon utlovade dock inget snabbt svar på alla frågor.

Kim Westman, chef för sjöbevakningen på Åland, sa att de uppluckrade reserestriktionerna gjort att antalet resande nu ligger på en ganska hög nivå, och att gränsbevakningen har fullt upp att kontrollera alla.

– Vi ber alla passagerare om tålamod vid gränskontrollerna.

De nya gränskontrollreglerna gäller till den 14 juli, men kan komma att ändras tidigare.

– Gränskontrollen mot Sverige är som förut, med undantag för att man får komma hit från Sverige med fritidsbåt. Bedömningen är att människor i fritidsbåtar medför mindre smittorisk, sa Kim Westman.

För ägare till fastigheter på Åland slopas regeln att man måste ha viktigt underhållsarbete att utföra för att få komma hit.

– Äger man en fastighet på Åland så har man rätt att komma dit, även på semester, sa Kim Westman.

Man behöver dock kunna visa papper på sitt ägande.

Personer som hyr en fastighet på långtidskontrakt (över 1 år) samt husvagnar parkerade på campingplatser får också komma.

– De tolkas som fritidsbostad, sa Kim Westman.

I övrigt hänvisade han till gränsbevakningens hemsida raja.fi, som uppdateras fortlöpande på svenska.

Känsligt läge

Landskapsläkare Knut Lönnroth gick igenom epidemiläget på Åland.

– Sen 2-3 veckor har vi haft ganska många nya fall, efter en dryg månad med nästan inga.
Vi är i ett nytt, känsligt läge men vi hoppas hålla smittan kvar på en låg nivå. Av de nya fallen är alla utom ett kopplat till Sverige. Ett fall är alltså samhällssmitta: personen har inte rest och inte haft någon känd kontakt med någon smittad. Förmodligen har det hela tiden funnits en samhällssmitta på Åland, fast på en väldigt låg nivå.

Knut Lönnroth konstaterade att risken för smittspridning ökat sedan restaurangerna öppnade.

– På landskapsregeringens hemsida finns information till restauranger om hur man ska minimera smittorisken.

Testandet har tagit fart på Åland. Majoriteten, 60 procent, av de som testat sig är kvinnor. Av de som testats positivt finns en liten övervikt av män.

– Alla ska kontakta vården även vid milda symtom, sa Knut Lönnroth, med en underförstådd adress till tveksamma män.

Ingen 70+ smittad

Av de som testats positiva på Åland är de flesta mellan 20 och 30 år.

– Nästan alla de fallen är kopplade till resande, sa Knut Lönnroth.

Ingen av de konstaterade fallen är över 70 år.

– Vi ska fortsätta att anstränga oss för att minimera risken att den åldersgruppen smittas, sa Knut Lönnroth.

Vad gäller möjligheterna för anhöriga att träffa klienter på äldreboenden har landskapsläkaren fått en blandad bild.

– Jag har kontaktats av personer som velat träffa sina anhöriga på äldreboende som tyckt att personalen varit alltför rigid, och av vårdanställda som anser att anhöriga inte sköter sig. Men jag uppmanar alla att läsa riktlinjerna på landskapsregeringens hemsida, och föra en dialog, sa Knut Lönnroth.

Tora Woivalin, smittskydds-läkare, berättade att sju personer just nu sitter i karantän som en följd av smittspårning. Totalt har 68 personer på Åland placerats i karantän sedan pandemin började. Alla i karantän är familjemedlemmar till någon smittad. Det visar enligt henne att viruset ”inte smittar hur lätt som helst”.

– Men det finns ändå en samhällssmitta, och därför är det väldigt viktigt med social distans.