DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT

Vaccinationsprogram under beredning

Cirka 300 olika vacciner utvecklas på olika håll i världen just nu. 10 av dem är inne i den kliniska, sista fasen.
– Vi har tät dialog med THL och kommer att informera så snart det finns detaljer, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.