DELA
Foto: Jeanette Östman/SPT
Social- och hälsovårdsministeriet vill inte spekulera kring vaccinationsprogrammets kostnader så länge det är oklart hur stora volymer som finns på marknaden i början på nästa år. ”Det är för tidigt att uttala sig om vilket eller vilka vaccin som kommer användas, hur tidsramarna kommer se ut eller vilka prioriteringar som behöver göras i början”, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.

Vaccinationsprogram under beredning

Cirka 300 olika vacciner utvecklas på olika håll i världen just nu. 10 av dem är inne i den kliniska, sista fasen.