DELA
Foto: Madelen Holmström

Sociala kontakter ska minimeras

–Det gäller att hitta en balans mellan begränsningarna i medborgarnas vardag och smittans spridning.

Det sa undervisningsminister Li Andersson (VF) på presskonferensen i Helsingfors igår om öppnandet av skolorna.
– Om det visar sig att smittspridningen ökar kan man återgå till olika begränsningar, sa Li
Andersson.

Hon flaggade för att de specialarrangemang som nu införs
i skolorna blir kvar också i höst.

Olli-Pekka Heinonen, generaldirektör vid utbildningsstyrelsen, bekräftade att all distansundervisning nu avslutas. Enskilda elever som behöver
distansundervisning av hälsoskäl får anhålla om det.

– Den normala skolvardagen omfattar normala regler för närvaro och frånvaro, sa han på presskonferensen.

Är barnen sjuka så ska de givetvis inte gå till skolan eller
dagis.

Olli-Pekka Heinonen sa vidare att man ska undvika att elever behöver röra sig från ett utrymme till ett annat, och att skolavslutningen kan arrangeras inom den egna undervisningsgruppen för att undvika stora gemensamma samlingar. Skolbespisning och skolskjutsar ska också arrangeras så att de sociala kontakterna minimeras.
En fråga från medierna rörde hur fort en skola kan stängas om det skulle behövas. Li Andersson svarade att en kommun kan stänga en skola eller ett daghem med stöd i smittskyddslagen
direkt.

En annan fråga från medierna var om en elev kan beviljas frånvaro från skolan för att föräldrarna är oroliga för coronasmittan. På det svarade Olli-Pekka Heinonen att det i sista hand är rektorn som fattar beslut om frånvarorätt för en längre tid.