DELA
Foto: Stefan Öhberg

Röda Korset får extra stöd under coronakrisen

30 000 euro. Med så mycket stöder Lokal Tapiola tre av Röda Korsets distrikt. Ålandsdistriktet får vara med och dela på summan.

Lokal Tapiola stöder Finlands Röda Kors frivilligarbete i coronakrisen. 30 000 euro av det totala miljonstödet riktas främst till distrikten i Åboland, Åland och Nyland.

”Målet är att vi lokalt skall kunna hjälpa Röda Korset med Coronahjälpen samt med rekryteringen och skolningen av frivilliga som arbetar för de som har det svårt.” skriver man i ett pressmeddelande.

– I rollen av ett lokalt livstrygghetsbolag som ägs av kunderna i närsamhället vill vi göra vårt bästa för att underlätta den svåra situationen. Finlands Röda Kors är en av våra långvariga samarbetspartners och de har kapacitet att hjälpa våra medmänniskor också under exceptionella förhållanden. Vi vet att många har det kämpigt och vi vill på detta sätt vara med och jobba för trygghet och välmående i våra lokala samhällen, säger Lokal Tapiola Sydkustens verkställande direktör Kristian Nygrén och Lokal Tapiola Ålands chef Lukas Augustsson enligt pressmeddelandet.

Fler frivilliga behövs

Röda Korset anpassar sin verksamhet till den rådande situationen och behovet. I många fall gäller det att hitta lämpliga sätt att hjälpa människor som är helt isolerade.

Med hjälp av stödet från Lokal Tapiola kan man rekrytera flera frivilliga och också skola in dem till uppgiften, berättar Tomas Urvas, verksamhetsledare Röda Korset Åland, i pressmeddelandet.

– Denna kris kommer sannolikt att dra ut på tiden och många kommer att behöva hjälp och stöd för att orka. Hjälpen kan rent konkret vara att de som är ensamma får någon inom väntjänsten att prata med, men det kan också gälla att hjälpa äldre personer med vardagliga ärenden eller till och med att dela ut mathjälp åt dem som verkligen behöver det. Allt detta skall förverkligas på ett säkert och tryggt sätt med beaktande av smittorisken.

– Flera frivilliga behövs, tag gärna kontakt, säger Urvas.