DELA
Foto: Jonas Edsvik

Församlingarna firar gudstjänst via nätet

Söndagsgudstjänsterna ska livesändas på nätet och högst tio personer får närvara vid dop, vigsel och begravning.
Så lyder biskoparnas anvisningar till församlingarna om hur gudstjänster ordnas under coronaepidemin.

All församlingsverksamhet som inte är lagstadgad är inställd in enligt kyrkostyrelsens anvisningar.

Gudstjänsterna ska tillsvidare firas som predikogudstjänster men de hålls utan församlingsmedlemmar i kyrkorummet och de ska sändas via nätet. Eller på det sätt som den lokala församlingen har möjlighet till. Det beslutade biskoparna i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland på tisdagen.

”I denna situation med en smittsam sjukdom och utifrån de nya begränsningar som statsrådet beslutat om 16.3 är det klart att bestämmelserna nu ska tillämpas särskilt med tanke på medborgarnas hälsa och välfärd,” konstaterar biskoparna.

På sociala medier

Mariehamns församling informerar om att predikogudstjänsterna sänds via sociala medier varje söndag klockan 11.

Varje församling ska hålla sin huvudkyrka öppen för stillhet och enskild bön efter gudstjänsten. En präst eller en församlingsanställd finns på plats för samtal och själavård. Biskoparna betonar att det inte är en offentlig tillställning.

Kyrkans uppgift

Tills vidare kan högst tio personer vara närvarande vid förrättningar som dop, vigslar och begravingar. Vid begravning rekommendeerar man jordfästning vid graven.

”Biskoparna konstaterar att människors oro för utbredningen av coronaviruset ökar varje dag. I den situationen är kyrkans uppgift att stå vid människornas sida och förmedla budskap om tro och hopp. Framför allt i svåra tider fortsätter kyrkan att be för folket och hela världen.” skriver Kyrklig tidningstjänst.