DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Rikets restaurangbeslut gäller även för Åland

Beslutsrätten om restaurangerna ska stänga eller inte ligger hos riket, inte Åland.
Det säger riksdagsledamot Mats Löfström.

Riksdagen har delegerat beslutsfattandet till regeringen som måste lämna ett förordnande om att förbjuda besökare på utskänkningsverksamheterna. Det planerar man att göra redan i morgon, lördag.

Riksregeringens proposition är egentligen förslag om en ändring av den finländska utskänkningslagen. Åland har egentligen egen lagstiftningsbehörighet i frågan men eftersom det råder undantagstillstånd gäller lagändringen även här.

– Man valde just utskänkningslagen därför att man inte hittade lagrum för det någon annanstans. Eftersom det är riksdagen som har tagit ställning till undantagstillståndet är det också riket som har behörighet här, säger Mats Löfström.

På Åland är det Statens ämbetsverk som har ansvar för tillsynen. Ämbetsverket och landskapsregeringen kan dock göra en praktisk överenskommelse med staten om att förlägga tillsynen till ÅMHM i stället. Förbudet gäller till 31 maj.