DELA
Foto: Stefan Öhberg
Hålet i marken leder till ett sju meter djupt schakt försett med en stege av armeringsjärn. Gruslagret börjar vid dörren och täcker hela det sluttande markplanet ända fram till tratten där bränslet pumpades in i grottan. På bilden träder Sune Axelsson in i grottans mörker.

Nya prover avslöjar hög oljehalt i gruset

Resultatet från det prov som tagits på gruslagret närmast botten nere i bränslegrottan visar på mycket höga halter av oljeföreningar.