DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nya prover avslöjar hög oljehalt i gruset

Resultatet från det prov som tagits på gruslagret närmast botten nere i bränslegrottan visar på mycket höga halter av oljeföreningar.
De högsta halterna finns i grottans sluttande plan.