DELA
Foto: Jonas Edsvik

Enerexit-fall till åtalsprövning

Två av medlemmarna i Enerexits styrelse har utretts för förskingring och missbruk av förtroendeställning. Ärendet går nu till åtal.

I december 2019 bad Mariehamns stad Ålands polismyndighet att utreda Mariehamn Enerexit Ab:s styrelses agerande på grund av misstänkta misshälligheter i bolaget. Stadsstyrelsen beslöt att polisanmäla styrelsen efter ett utlåtande från advokatbyrån Widman & Co som ansåg att det fanns skäl att granska om styrelseledamöterna hade gjort sig skyldiga till missbruk av förtroendeställning och förskingring.

Polisen meddelar på tisdagen att det i utredningen har framkommit skäl att misstänka två av styrelsens medlemmar för brott. I maj lämnades ärendet till åklagare för åtalsprövning.

”Misstankarna baserar sig på handlingar som tyder på att två av styrelsens medlemmar via egna företag åtagit sig arbeten för Enerexit Ab, vilka styrelsen självmant beslutat om, samt fakturerat Enerexit Ab för det utförda arbetet”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

Bägge misstänkta nekar till brott.