DELA
Foto: Joakim Holmström

Förlikning efter Enerexit-stämning

De tidigare Enerexit-styrelsemedlemmarna Böge Holmberg och Sune Axelsson har nått en förlikning med staden efter en en stämningsansökan.

Det beskedet kom i tingsrätten en stund innan de muntliga förberedelserna skulle inledas på tisdagsmorgonen.

Böge Holmberg och Sune Axelsson ville ha 12 846 euro respektive 12 933 euro för uteblivna ersättningar. De satt i styrelsen för stadens bolag Enerexit. som skulle avveckla en underjordisk cistern och sälja en överflödig dieselgenerator efter att Mariehamns Energi fusionerats med Mariehamns Elnät.

Enerexits styrelse. där också Birgitta Johansson satt, beslöt att 70 euro per timme skulle debiteras för arbete som ledamöterna utförde utöver styrelsemötena.

Böge Holmberg och Sune Axelsson fakturerade enligt egna uppgifter Enerexit runt 50 000 euro för arbete januari till oktober 2019. I det arbetet ingick att vakta en öppen lucka medan arbeten pågick nere i grottan.

När ersättningarna kom till stadens kännedom i november 2019 avsattes styrelsen. Stadsstyrelsen beslöt att polisanmäla styrelsen och att sälja bolaget till Mariehamns Energi Ab.

Birgitta Johansson deltog i styrelsemötet där ersättningsbeslutet fattades men lyfte ingen ersättning utöver styrelsearvodet. Hon deltog inte heller i stämningsansökan.

Läs mer i onsdagens Nya Åland. (pd)