DELA
Foto: Joakim Holmström

Ny överkörning i ÅMHM-styret

ÅMHM:s styrelse har på nytt röstat ner ett beslutsförslag från myndighetschefen, om tillsättandet av en tjänst som sektionschef.
– Deras argument håller inte, säger myndighetschefen Susanne Perander.
Styrelseledamoten Rauli Lehtinen (HI) anser att båda kandidaterna var likvärdiga.