DELA
Foto: Joakim Holmström
? Jag och ledningsgruppen vid ÅMHM anser att detta är en personalpolitik vi inte kan ställa oss bakom, säger Susanne Perander.

Ny överkörning i ÅMHM-styret

ÅMHM:s styrelse har på nytt röstat ner ett beslutsförslag från myndighetschefen, om tillsättandet av en tjänst som sektionschef.