DELA
Foto: Stefan Öhberg

Medimar-besvär om upphandling

Medimar anser att de hade det lägsta anbudet, inte Cityläkarna. Landskapets företagshälsovård blir nu domstolsfråga.

Cityläkarna vann upphandlingen av företagshälsovården för landskapets samt fastighetsverkets anställda. Men Medimar, som lämnade in det andra anbudet, har lämnat in en yrkan om upphandlingsrättelse samt lämnat in besvär i ärendet till marknadsdomstolen.