DELA
Foto: Stefan Öhberg

Mindre minus än väntat för LR

Personalkostnaderna steg med 3,14 miljoner euro under 2019 jämfört med 2018, medan social- och hälsovårdskostnaderna sjönk med 254 000 euro. Det visade landskapsregeringens bokslut bokslut för 2019.
Ålands landskapsregerings årsredovisning och bokslut för 2019 visar bland annat att kostnader för inkomst- och kapitalöverföringar, dit bland annat undervisning, kultur, idrott, social- och hälsovård samt arbetsmarknad hör, minskade från 97 miljoner euro till 91,59 miljoner euro. Skatteinkomsterna sjönk dock från 273 miljoner till 269,54 miljoner euro vilket enligt finansminister Torbjörn Eliasson (C) beror på att skattegottgörelsen minskade med 3,45 miljoner från 2018 till 2019. Han menar dock att 2019 var ett normalt år.