DELA
Foto: Jonas Edsvik
Landskapsregeringens bedömning om fornlämningens utbredning och karaktär har sin grund i den omfattande arkeologiska undersökningen som gjordes år 2018, skriver landskapet.

Nytt besvär om fornlämning

Ägaren till marken i Långbergsöda där en stenåldersboplats är belägen ifrågasätter landskapsregeringens gränsdragning för fornlämningen.