DELA

Frisinnade har yngsta partiledningen

Johan Ehn, 31 år (bilden), är ny partiordförande för frisinnad samverkan. Förste vice ordförande blir Victoria Sundberg, 26 år, och andra vice blir 29-åriga Emma Dahlén.
Därmed har partiet förmodligen det yngsta presidiet ett åländskt parti någonsin haft.

Sittande ordförande Jörgen Strand har undanbett sig återval, och vid partiets höstmöte i söndags presenterade valberedningen Johan Ehn, ordförande för lagtingsgruppen.
Beredningen skriver att han ”står för ett starkt samhällsengagemang och han har god insyn i partiet där han närmast fungerat som viceordförande. Stadspolitiken känner han väl via sitt arbete i stadsstyrelsen och ytterligare åtnjuter Johan ett stabilt förtroende som lagtingets andre vicetalman.”
När Johan Ehn ombeds att själv ge exempel på sina kvalifikationer, blir tongångarna lite blygsammare:
– Jag tycker att jag kanske har en styrka i att jag kan lyssna i situationer där det finns olika åsikter, och hitta den minsta gemensamma nämnaren. Jag ser mig själv som lite av en diplomat.

Blandad representation
Trots sin ungdom har Johan Ehn varit partimedlem i omkring 15 år. Han var ordförande för frisinnad ungdom i två omgångar under 90-talet och har funnits i presidiet i ungefär ett år.
– Så viss erfarenhet har jag ju. Och det finns många partikamrater med gedigen bakgrund att rådgöra med, säger han.
Att frisinnad samverkan fått en så pass ung partiledning ser inte Johan Ehn som något konstigt.
– Könsfördelningen i styrelsen är 50-50, och vi har en god fördelning av representanter för stad och landsbygd och för olika åldersgrupper. Det här kanske bara är en återspegling av den sammansättningen.
Vad blir din första åtgärd som partiordförande?
– Det första jag gör blir väl att kalla till ett första styrelsemöte. Men sedan gäller det att komma ut i samhället och tala med folk. Frisinnad politik utgår ju från individen, och det är viktigt att höra folks åsikter.
Lyhördheten behövs även internt, understryker Johan Ehn.
– Det är viktigt att lyssna mycket på de andra i partiet. Politik är ju ingen enmansshow utan ett lagarbete.

Ett aktivt team
Också Victoria Sundberg talar om vikten av samarbete.
– Johan, jag och Emma har varit väldigt aktiva senaste året, och det tycks vi få förtroende för nu. Vi är ett bra team och det bådar gott inför valet nästa år, säger hon.
Victoria Sundberg ser två huvudspår som centrala i arbetet inför valet.
– Själv har jag talat mycket för att vi ska internutbilda oss inom partiet. Men vi måste också gå ut till allmänheten och prata. Även om vi inom partiet tycker det är kul med exempelvis skattepolitik, kanske inte alla ser det som något jätteintressant.
Hon nämner att fs bland annat kommer att synas på stan den 6 december.
– Då ska man komma fram och prata med oss, säger Victoria Sundberg.
Ser du några specifika fördelar med en ung partiledning?
– Vi är unga, hungriga och ivriga. Målet är naturligtvis att ta fler mandat i valet, och det är ju de yngre väljarna som är de nya väljarna.
Vika är dina personliga styrkor?
– Jag tycker att jag kan bidra med en stor glädje och entusiasm, jag är en kreativ person och inte rädd för att hugga i. Även om jag är rätt ny i politiken tror jag att jag kan bidra med kunskaper från näringslivet.

Nytt program godkänt
Vidare godkände höstmötet förslaget till nytt idépolitiskt program, vilket inom kort ska presenteras närmare.
Till styrelsen återvaldes Sture Skogberg, Laila Melander, Mikael Lagström, Anthonio Salminen och Viktor Dahlén. Nya styrelsemedlemmar blev Susanne Fagerström och Nina Lindfors.
Till de övriga nyheterna hör att Johan Ehn och Victoria Sundberg numera bloggar på partiets websida. På http://www.fs.aland.fi/bloggen.pbs kan man regelbundet läsa deras resonemang kring det åländska samhällslivet.

TOMMY HARNESK