Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig är Nya Ålands Tidningsaktiebolag (NÅT), organisationsnummer 0794065-2, Norra Esplanadgatan 1, PB 21, 22100 Mariehamn,

NÅT, som är utgivare av Nya Åland, lagrar de personuppgifter som kunden själv lämnar till NÅT, exempelvis vid köp eller användande av NÅT:s  tjänster, via webbformulär knutna till NÅT:s tjänster eller via övrig kontakt med NÅT. Denna information inkluderar adress, e-postadress, telefon- och mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet, såsom produktleverans, betalningsinformation och användandet av NÅT:s tjänster. Därtill lagras information vid användning av vissa av NÅT:s tjänster. Denna information inkluderar information om hur kunden använder sig av tjänster relaterade till NÅT:s webbplatser.

Uppgifterna nämnda ovan används för att kunna hantera kundärenden och för information och marknadsföring via post, telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge kunder anpassat innehåll i våra tjänster, såsom artiklar och annonser som är mer relevanta för kunden. Informationen kan också komma att användas i direktmarknadsföring.

Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till NÅT:s samarbetspartners för att NÅT skall kunna leverera de produkter och tjänster NÅT tillhandahåller. NÅT ger inte ut kunddata till tredje part för marknadsföringssyfte av andra produkter och tjänster än NÅT:s egna produkter och tjänster. NÅT uppdaterar kundinformationen genom sambearbetning med andra register. Personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen enligt det som beskrivs här.

Genom att teckna en prenumeration, registrera ett kundkonto, ingå en annonsaffär, delta i tävlingar eller på annat sätt ge sina kontaktuppgifter till NÅT samtycker kunden till NÅT:s hantering enligt ovan.

Du har rätt att efterfråga ett så kallat registerutdrag med information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges i tillämplig lag. För att utöva rättigheterna enligt ovan vänligen kontakta oss på nedanstående adress:

Nya Ålands Tidningsaktiebolag
PB 21 / Norra Esplanadgatan 1
22100 Mariehamn

E-post

prenumeration@nyan.ax