DELA

Finlandskabeln ligger bra till

Arbetet med finlandskabeln fortskrider och om ingenting oförutsett händer kommer den vara klar i december 2015 precis som planerat.
– Visst är det många delmål som ska uppnås innan den är klar men hittills ligger vi bra till tidsmässigt, säger Sven-Anders Eriksson på Kraftnät Åland
Arbetet med finlandskabeln har inte tagit paus trots semestertider. På sträckan Norrböle-Tingsbacka kan man redan nu se elstolpar monteras och arbetet med omriktningsstationerna i Ytterby och i Nådendal fortsätter.
– Eftersom finlandskabeln är en likspänningskabel är vi tvungna att omvandla energin till växelspänning för att den skall gå att använda i elnätet. Omvandlingen från likspänning till växelspänning görs i en så kallad omriktarstation. Det kommer byggas en i var ända av kabeln. Det är bland annat det vi håller på med just nu, säger Eriksson.
Det är Bygg ab som ansvarar för att omriktarstationen i Ytterby färdigställs.
Enligt planen kommer kabelläggningen från Ytterby till Nådendal påbörjas nästa sommar. Den 160 km långa kabeln kommer att transporteras från Karlskrona till Åland med ett fartyg från vilket kabeln sedan läggs på plats på bottnen. Det krävs fyra vändor till Karlskrona innan hela kabeln är på plats.
– Det kommer vara många engagerade i projektet för att allting ska fungera, säger Eriksson.

Julia Johansson