DELA

(C) och (Lib) enas om Finlandskabel

Nästa vecka ligger frågan om Finlandskabeln hos lagtinget.
Centern och liberalerna har enats kring ett förslag som går ut på att kabeln finansieras med något högre konsumentavgifter och med lån och medel som kan frigöras tack vare att Paf har gjort en oväntat stor vinst.
Enligt de senaste beräkningarna, som finansminister Mats Perämaa (Lib) betecknar som de mest realistiska, kommer Finlandskabeln inte att kosta 125 miljoner euro som man hittills har fört fram.
– Kopplat till den bästa kunskapen vi har i dag kan vi utgå från att kabeln kostar 105 miljoner euro, säger Perämaa.
Av den summan finansierar staten enligt Ålandsdelegationens beslut en procentuell andel som i så fall skulle vara 42 miljoner euro medan det vilar på landskapet att se till att den resterande delen blir betald. Det handlar alltså om 63 miljoner euro utgående från totalkalkylen på 105 miljoner.
Enligt det förslag som centern och liberalerna nu har kommit överens om tar landskapet ett lån på 58 miljoner euro med 35 års avskrivningstid. Dessutom ger landskapet Kraftnät Åland ett kapitaltillskott på 5 miljoner euro, medel som ingår i budgeten för 2012.
På frågan var landskapsregeringen tänker hitta de fem miljonerna visar det sig att Paf stiger in som en räddande ängel. Pafs fördelningsbara netto har fördubblats.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

titte.tornroth@nyan.ax