DELA

Allmänheten får fråga om Finlandskabeln

På måndag håller lagtingets finansutskott öppet utskottsmöte klockan 16.00 i lagtingets auditorium. Då kan allmänheten lyssna på när utskottet får information från sakkunniga angående landskapsgaranti för en elkabel till riket, den som även kallas Finlandskabeln.

Sakkunniga i frågan ska ge sin syn på landskapsregeringens förslag att lagtinget ska ge landskapsregeringen fullmakt att bevilja Kraftnät Åland Ab landskapsgarantier för upp till 70 miljoner euro som säkerhet för lån. Med lånet ska Kraftnät Åland ab bygga en likströmsförbindelse till riket för att säkra landskapets elförsörjning då den ordinarie elförsörjningen är bruten.
De sakkunniga som ska höras är finansminister Mats Perämaa, finanschef Dan E Eriksson, vd Jan Kahlroth vid Kraftnät Åland Ab, vd Jan Wennström vid Ålands Elandelslag och nybyggnadschef Sven-Anders Eriksson vid Kraftnät Åland Ab.
Efter det att utskottsmötet har avslutats får allmänheten möjlighet att ställa frågor om finansieringen av Finlandskabeln, hälsar utskottets ordförande Jan-Erik Mattsson (C).

NINA SMEDS