DELA
Foto: Jonas Edsvik
Ämneslärare har inte fått någon handledning i att bedöma elever utgående från enbart tentamina. Det konstaterar två lärare som nu skickat in en skrivelse till landskapet.

Lärare ifrågasätter reglerna för hemskolning

Hur ska hemskolande barn bedömas rättvist? Och hur kan en portfolio, ett slutarbete, motsvara tre års skola? Det är några av de frågor som två lärare ställer i ett officiellt brev till landskapsregeringen där de vill se mer tydlighet i hur hemskolade barn ska få betyg.