DELA
Foto: Jonas Edsvik

Optinova utmanar näringsrätten

Nu prövas näringsrätten på Åland – och det första steget kan bli att ändra kraven på att styrelsen ska bestå av två tredjedelar ålänningar.
Optinova agerar pilotfall – genom att medvetet bryta mot reglerna.
– Det ligger i Ålands bästa intresse att se över och fundera vad som är syftet med reglerna och vad de ger, säger styrelseordförande Rebecka Eriksson.