DELA
Foto: Stefan Öhberg
Teater Alandica måste ställa in flera föreställningar av Ett dockhem. På bilden jungfrun Helene (Anna Alén), betjänten Öysten (Wincent Westerback), Nora Helmer (Heidi Hendersson) och förste butler Marius (Jacob Helin).

Krisstöd till kulturlivet

Ålands landskapsregering har inrättat särskilda stipendier och understöd med anledning av coronavirusets inverkan på kulturlivet.
Ansökan öppnar i dag fredag 3 april och sista ansökningsdag är 20 april.

Det handlar dels om ett stipendium som enskilda kulturarbetare och konstnärer kan söka, dels om ett specialunderstöd riktat till föreningar och organisationer inom kultur- och konstsektorn.

De som kan beviljas personliga stipendier är yrkesverksamma konst- och kulturutövare. Till kategorin kulturell/konstnärlig verksamhet hör pedagogisk verksamhet inom någon av konstarterna, hantverk och kulturjournalistik på frilansbasis. Personer som har en ordinarie anställning kan inte beviljas bidrag, inte heller de som får arbetslöshetsersättning eller ersättning under en permitteringsperiod.

Specialunderstödet kan sökas av föreningar och organisationer som är hemmahörande och verksamma på Åland och vars verksamhet i huvudsak är publik, museal eller konstpedagogisk.

Stipendier och understöd kan beviljas enskilda utövare respektive föreningar och organisationer vars arbete berörs på ett negativt sätt av coronavirusets utbredning under perioden februari till juni. För enskilda utövare kan det gälla exempelvis inställda bokningar, egna projekt som har fått ställas in eller som har skjutits upp och som har föranlett eller kommer att föranleda ekonomiskt avbräck. För föreningar och organisationer kan det gälla till exempel inställda föreställningar eller annan verksamhet som har fått ställas in eller skjutas upp.

Både stipendier och understöd kan beviljas för nya projekt som är anpassade till undantagssituationen, såsom framträdanden på nätet (konserter, uppläsningar och utställningar) eller utveckling av konstnärliga produktidéer – såväl materiella som immateriella – som i ett senare skede är tänkta att tillgängliggöras för en publik.

Vid samarbeten över nätet bör sökanden beakta jämställdhet och landskapets utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Det personliga stipendiet kan uppgå till maximalt 5 000 euro, medan ett understöd för en förening eller organisation kan uppgå till maximalt 10 000 euro. Beslut om beviljade stipendier och understöd tas inom maj månad 2020.

Mer att läsa om understöden och stipendierna finns på webbsidan www.kultur.ax.