DELA

Våra barn behöver framtidstro och tillförsikt

Vad gör att våra barn mår bra? Jo. När de får vara precis som sådana och när föräldrarna ägnar sig tid åt dem. Ett stort behov för människor och förstås även för barn är också att man vill leva i lugn och ro utan några påtryckningar utifrån.

Det nämns mycket i olika medier om barnens och ungas psykiska ohälsa. Och ja. Detta är ett problem vi måste ta på allvar.

Jag är inte en barnpsykolog men jag anser att orsakerna till att ett barn mår dåligt ofta grundar sig i oro, rädsla och ångest. Men trots alla möjliga värdegrundspapper, kompetenshöjande utbildningar, olika psykologiska metoder, jämställdhetspolicy, antimobbningsplaner, trivselregler, hbtq-certifieringar och andra styrdokument har jag en känsla av att det inte så riktigt vill fungera då barnen verkar må allt sämre enligt medierapporteringar.

Våra barn är vår allas framtid och jag anser att vi bör jobba för att de utvecklas till starka individer. Hur gör man det? I alla fall inte om vi vuxna, politiker och medier beter oss hysteriskt och målar upp olika scenarier om världens undergång på grund av en klimatkris, eller om vi stänger skolor under en pandemi (som visade sig varit fel under coronakrisen och var finns ursäkten från beslutsfattare?) eller om vi uppmuntrar barn i tidig ålder att fundera över sina könsidentiteter.

En annan sak är att våra unga känner av att de kanske inte får yttra sig lika fritt mera. Det ska vara politisk korrekt formulerat med självcensur som följd då debattklimatet uppfattas blir hårdare. Allt det här främjar barnens oro då vi vuxna helt känslomässigt och på irrationellt sätt förmedlar tvivelaktig kunskap och skapar ostadiga barn i stället.

Vad kan vi göra? Jag anser vi måste se till att våra barn har framtidstro och tillförsikt. Och detta uppnår vi om vi lyckas med att fostra upp starka barn till individer som vågar ifrågasätta och kan tåla motgångar.

Och det är det som barn behöver. Motgångar. Vi är tyvärr för ofta benägna att skydda våra barn från alla motvindar och det är fel tycker jag.

Det är helt okej att inte bekräfta dem alla gånger. Att få för mycket bekräftelse och för lite konstruktiv kritik kan nämligen enligt mig leda till lättkränkthet och i slutändan till vuxna som har det delvis jättesvårt med att hantera kritik.

Så en gång till. Vill vi att våra barn utvecklas till starka individer måste vi komma ihåg saker som gav oss framtidstro, styrka och tillförsikt då. Och det var i mitt fall alla mina motgångar jag upplevde under min uppväxt i Östtyskland, kärleken jag har fått av mina föräldrar och tiden de gav till mig och deras uppmuntrande att tänka själv och ifrågasätta saker och ting även om man fick sina konsekvenser för det.

Tack för ordet!

RENÉ JANETZKO

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp