DELA
Foto: Jonas Edsvik

Landskapsregeringen ratar besvär om flyget

Bolaget AirAX har besvärat sig till högsta förvaltningsdomstolen angående överförandet av flygtrafiken mellan Mariehamn och Arlanda från konkursade Nextjet till Danish Air Transport.

Men enligt landskapets bemötande så saknar besväret grund och innehåller ”en rad missvisande påståenden”.
AirAX deltog inte i upphandlingen av den nu aktuella flygtrafiken och uppfyller inte heller de krav som har ställts vid det offentliga anbudsförfarandet. Det konstaterar landskapsregeringen som nu bemöter en besvärsskrift av bolaget som protesterar mot upphandlingen av Arlanda-linjen som vanns av Nextjet Ab och övergick till Danish Air Transport i våras.

– AirAX saknar de tillstånd som krävs för att bedriva flygtrafiken och bolaget har inte heller i praktiken bedrivit någon reguljär flygtrafik vare sig på den aktuella linjen eller på någon annan linje, skriver landskapet i sin svarsskrift.

Nextjet inledde trafik mellan Mariehamn och Stockholm den 1 mars 2016 men försattes i konkurs på grund av ekonomiska svårigheter i våras. Landskapsregeringen gav då sitt samtycke till att det befintliga avtalet överfördes från Nextjet till en ny avtalspart, Danish Air Transport.

Detta beslut besvärar sig nu AirAX mot.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!