DELA
Foto: Joakim Holmström

Vem har du störst förtroende för just nu?

Det akuta krisläget i våras är överspelat och nu är Åland drabbat av en mer långvarig nedgång i ekonomin. Hur påverkar det förtroendet för de åländska partiledarna?
I oktober månads Åland Gallup frågar Nya Åland vem väljarna har störst förtroende för av partiledarna.

I en kris sluter folket ofta upp bakom sin folkvalda ledare. Det är normalt. Den regeln höll även på Åland under våren, när den akuta coronakrisen eskalerade. När Åland Gallup frågade om förtroendet för partiledarna i början av april fick lantrådet Veronica Thörnroos (C) rekordhögt förtroende med ett stöd på 48,9 procent. Jämförelsevis kan nämnas att hon i november 2019 fick ett stöd på 27,4 procent.

Näst högst stöd i april fick Katrin Sjögren (Lib) med 22,1 procent, följt av Camilla Gunell (S) med 12,1 procent.

Framför allt stödet för de andra regeringspartiernas partiledare var lägre i april än i november, vilket tyder på att regeringsblocket slutit upp bakom lantrådet.

Hur ser läget ut just nu? Håller det höga stödet för Veroncia Thörnroos i sig? Eller har läget normaliserat sig?

Hur ser stödet ut för oppositionsledarna? Svara på frågorna i Åland Gallup och bidra till en klarare bild av det politiska fältet just nu.

I oktober frågar Företagarna på Åland vad som ska hända med Åland Posts utrymmen i Sviby. Alternativen är: en galleria, ett frilager eller något annat.

Folkets fråga berör skärgårdstrafiken och är tudelad. Den första gäller en eventuell tunnel till Föglö. Vill du ha en tunnel till Föglö?

Den andra frågan gäller hur man vill att skärgårdstrafiken ska lösas Där är alternativen: den tidigare planerade kortrutten, en tunnel till Föglö eller en ringväg mellan Lumparland och Vårdö.

Precis som tidigare behövs ett Facebook-konto för att delta, men svaren är anonyma. Åland Gallup administreras av Mats Adamczak och oktobergallupen görs i samarbete med Nya Åland.
Klicka här för att komma till gallupen.