DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ingen corona i avloppsvattnet

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har hittat coronavirus i avloppsvattnet i flera städer i augusti.

Men inte i Mariehamn.

När de senaste proverna togs den 16–17 augusti hittades coronaviruset i avloppsvatten från Viksbacka i Helsingfors och Kakolabacken i Åbo.

THL har sedan april samlat in prover månadsvis från 28 avloppsreningsverk, bland annat Lotsbroverket i Mariehamn.