DELA
Foto: Jonas Edsvik

Åland kvar i accelerationsfas

Enligt nya regler från THL måste arbetet vara ”regelbundet, minst veckovist” för att arbetspendlare till Sverige och Estland ska vara undantagna från karantänrekommendationen.
Incidensen, alltså smittnivån, på Åland uppgår just nu till 37/100 00.