DELA
Foto: Jonas Edsvik

Fritt fram att skicka barn till dagis i alla fall

På coronapresskonferensen i måndags svarade utbildningsminister Annika Hambrudd (C) nej på frågan om landskapsregeringen gått ut och rekommenderat föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet att ordna barnomsorgen hemma att göra det. Direkt efter presskonferensen skickade hon ett mejl där hon tog tillbaka det uttalandet.

På tisdagseftermiddagen kom dock ytterligare ett utskick från utbildningsavdelningen där man hade tagit bort formuleringen om att föräldrar rekommenderas hålla sina dagisbarn hemma.

– Landskapsregeringen översänder en korrigerad information till kommunerna gällande det förebyggande arbetet inom barnomsorgen gällande Covid-19 med anledning av att tidigare informationsutskick 8.3.2021 innehåll olyckligt och otydligt ordaval som har skapat förvirring. Landskapsregeringen beklagar det merarbete som tidigare utskick har förorsakat kommunerna, skriver Elisabeth Storfors, byråchef vid utbildningsavdelningen.

Det nya utskicket innehåller anvisningar om smittförebyggande åtgärder på daghemmens avdelningar, men alltså inget om att föräldrar i mån av möjlighet ska hålla sina barn hemma.