Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: Daghem

Endast fyra barn i familjedagvård på Åland förra året

Av alla åländska barn var 72 procent inskrivna inom barnomsorgen, omfattande daghem och familjedagvård, i slutet av förra året.

Endast fyra barn i familjedagvård på Åland

1400 barn i dagis under 2023.

Höjda barnomsorgsavgifter i staden

Stadsfullmäktige i Mariehamn har beslutat om nya barnomsorgs- och fritidshemsavgifter från 1 februari. Men beslutsförvirring i stadsfullmäktige gör att beslutet kan omprövas. Maxtaxan i barnomsorgen...

Stadsstyrelsens ordförande: ”Ett extremt resursslöseri” kring stora projekt

Mariehamns stad räknar med att göra ett underskott 2024 på tio miljoner. Samtidigt skjuts stora projekt som Strandnäs daghem och exploatering av Svinö och...

Jomala beslutade att riva Diamanten

Daghemsavdelningen Diamanten – alltså gamla Sviby skola – rivs: det beslutade Jomala kommunfullmäktige på sitt senaste möte. Avdelningen Diamanten har tillfälligt flyttat till Sviby...

Det går att göra mera än vad lagen kräver

I flera omgångar har personal på daghem vittnat om en ökande arbetsbörda. Men den nya barnomsorgslagens minimikrav för hur många pedagoger som ska finnas...

Vi har inte råd med att barnomsorgen går på knäna

Daghemspersonalen larmar igen (TÅ 09.11.2022). Denna gång är det föreståndarna i Jomala som i ett brev till kommunen framhåller att personalsituationen är ohållbar. Vikarier...

Staden satsar på barn och äldre

Dagvård på 80 procent blir en möjlighet, syskonrabatt för dagis och fritids förverkligas och det anställs fler lärare och satsas mer på elever med...

Fritt fram att skicka barn till dagis i alla fall

På coronapresskonferensen i måndags svarade utbildningsminister Annika Hambrudd (C) nej på frågan om landskapsregeringen gått ut och rekommenderat föräldrar och vårdnadshavare som har möjlighet...

Nytt daghem för 4 miljoner

Det nya daghemmet som planeras intill Strandnäs skola beräknas kosta 4 miljoner euro. För det får man fyra nya avdelningar med plats för 75 barn,...