DELA
Foto: Stefan Öhberg

70–79-åringar tröga med att vaccinera sig

För en vecka sedan började Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) att erbjuda en fjärde dos coronavaccin åt alla som fyllt 70 år. Men jämfört med närregionerna har åldersgruppen 70–79 på Åland varit långsam med att vaccinera sig. – Vi har att ta ikapp, säger Tora Woivalin, klinikchef för primärvården och smittskyddsläkare på ÅHS.

Redan i flera månader har det varit möjligt för de över 70 år att ta en fjärde dos om de hör till en riskgrupp, men det är få på Åland som gjort det. I de flesta regioner har runt 15 procent av 70–79-åringarna vaccinerat sig men på Åland är siffran betydligt lägre.

– Det kan dels bero på att äldre inte känt sig motiverade men också att det varit en hemskt stor del som hade covid-19 i början av vintern, säger Tora Woivalin.

Men den senaste veckan har intresset för en fjärde dos varit stort.

– Många har bokat tid men jag kan inte säga hur många. Det har inte varit något hysteriskt tryck. Webbokningen är öppen och flera har varit osäkra om de lyckats boka. Många har därför ringt och många har varit i kön men vi har klarat av samtalen.

Prioritering enligt risk

Näst i tur för fjärde dosen står de i åldergruppen 18-69 som hör till en riskgrupp. Därefter ska alla över 60 år erbjudas en fjärde vaccindos enligt Institutet för hälsa och välfärds rekommendationer. Grupperna vaccineras enligt vem som har störst risk att sjukhusvårdas för covid-19.

ÅHS återkommer med information om när nästa grupp erbjuds den fjärde vaccindosen.

– Vi ska se när efterfrågan saktat av bland 70-åringarna. De får först tillgång. Det kan alltså ta några veckor.

Den som fyllt 70 år kan boka en tid för sin fjärde dos på ÅHS webbokning. Vaccinet ges på Hälsocentralen i Mariehamn. Från och med augusti kommer det också finnas tider tillgängliga vid hälsocentralen i Godby.