DELA
Foto: Stefan Öhberg
Förvaltningschefen John Eriksson säger att det första steget i arbetet är att samla in skriftlig dokumentation på de problem som uppstått med skattegränssystemet.

Företagare berättade om skattegränsproblem

Tullen, Skatteförvaltningen, Finansministeriet och landskapsregeringen möttes i går för att diskutera skattegränsproblemen. Åländska företagare deltog och berättade hur de drabbats av de nya reglerna.