Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

  

Tagg: John Eriksson

Landskapet upphäver ÅMI-rektorns avstängning

Ålands musikinstituts rektor Björn Blomqvist är inte längre avstängd från sin tjänst. Det beslutet fattade landskapsregeringens förvaltningschef John Eriksson på torsdagen. Det var i juli...

Landskapsregeringen till åklagaren i ÅMI-fallet: Ompröva beslutet om åtalseftergift

Landskapsregeringen begär att ledande landskapsåklagaren Roger Eriksson omprövar sitt beslut om åtalseftergift för Björn Blomqvist. Landskapet har också begärt en omprövning från riksåklagarens byrå, som...

Förvaltningchefens om grundlagsutskottets utlåtande: ”Ett främmande instrument”

Ålands landskapsregering och förvaltningschefen John Eriksson är principiellt tveksam till konstruktionen med en övergångsbestämmelse. – Förslaget med en övergångsbestämmelse är nytt för självstyrelsesystemet och det finns...

Landskapet polisanmäler att hemsidan hackades

Förvaltningschefen John Eriksson har polisanmält en hackerattack mot landskapsregeringens hemsida. Det var lördagen den 5 november som landskapsregeringens hemsida under några timmar låg ner efter...

Landskapet vill fortsätta med skattegränsarbetet

Skattegränshandeln har underlättats betydligt med hjälp av den arbetsgrupp där Finansministeriet, Tullen, Skatteförvaltningen och landskapsregeringen deltagit. Nu är mandatet slut för gruppen, men landskapsregeringen...

Fastighetsverket tog emot otillåtna gåvor

Under många år har fastighetsverkets personal bjudits på julbord på Silverskär av en av sina största leverantörer, Holmbergs. Värdet på gåvan har vida överstigit...

Lantrådet skärpte tonen om coronapass

Avtagande incidens och mindre belastning på vården gör att Åland åter är i utgångsfasen. I vissa situationer kvarstår dock rekommendationen om munskydd. Detta var...

Landskapsregeringen söker alternativ till sociala medier

Om myndigheter inte längre får använda Facebook, hur ska de då uppfylla sin informationsskyldighet? Landskapsregeringen har tillsatt en arbetsgrupp som söker svar på frågan. – Vi...

I kväll utses ny stadsdirektör

Blir det Emma Dahlén eller Arne Selander? I kväll utser stadsfullmäktige nästa stadsdirektör. Stadsstyrelsen föreslår att Arne Selander blir ny stadsdirektör och har nuvarande kanslichef...

Företagare berättade om skattegränsproblem

Tullen, Skatteförvaltningen, Finansministeriet och landskapsregeringen möttes i går för att diskutera skattegränsproblemen. Åländska företagare deltog och berättade hur de drabbats av de nya reglerna. I...