DELA
Foto: Erkki Santamala

Föreslår arbetsgrupp för skattegränsen