DELA
Foto: Ari Sundberg/SPT

Finland ställer in evenemang med fler än 500

Finska regeringen informerade vid ett presstillfälle idag om restriktioner som tas för att förhindra spridningen av coronaviruset. Man rekommenderar att publika evenemang som samlar mer än 500 personer ställs in. Förbudet gäller tills slutet av april. Man rekommenderar också att arrangörer för andra publika evenemang gör en riskanalys. Seminarier och evenemang som regeringen ansvarar för ställs in till slutet av april.

Man förbereder sig också för de ekonomiska konsekvenserna av virusspridningen.

Regeringen rekommenderar att de som återvänder från områden som drabbats av epidemier kommer överens om frånvaro med sina arbetsgivare. Samma gäller barn och studerande vid skolor, dagis och läroanstalter.

Distansarbete rekommenderas generellt om det är möjligt. Man bör även undvika onödiga arbetsresor och flytta fram semesterresor.

”Om det är nödvändigt att resa någonstans bör man göra en reseanmälan”, skriver man i ett pressutskick.

Närkontakt i fritidsaktiviteter och på fritiden avrådes.

”Allmänheten bör vidta försiktighet och eftertanke i kontakt med riskgrupper, såsom äldre och folk med grundsjukdomar”

Informationsservicen kommer utvidgas för att kunna svara på efterfrågan. THL kommer skicka ett infopaket till alla finländska hem på båda inhemska språken.

THLs ökar sina resurser för experter och rådgivare. Man tar även i bruk en app.

Finland deltar i utvecklingen av ett vaccin genom att stöda organisationer med 5 miljoner euro.

För att kunna införa ytterligare restriktioner såsom eventuell stängning av skolor, daghem och universitet eller begränsning av rörelse på offentliga ytor samt nedstängning av flygplatser eller stopp i fartygstrafik måste man ta i bruk en speciallag.

Hälsominister Aino-Kaisa Pekonen uppskattar att en eventuell epidemi i Finland i ett första skede kan drabba upp till 35 procent av befolkningen, enligt Hbl.