DELA
Foto: Stefan Öhberg
"Från förvaltningen och tjänstemannahåll har man gjort ett gediget arbete med att fånga upp kostnaderna för att kunna beskriva dom och knyta dom till coronan", säger finansminister Roger Höglund (C).

Finansministern optimist om covid-bidrag

Landskapsregeringen har skickat in en ansökan om särskilt bidrag på drygt 17,5 miljoner euro till Ålandsdelegationen med anledning av covid-19-pandemins ekonomiska inverkan 2020.