DELA

Skolluncher för avhämtning i stan

Det planeras skolluncher för avhämtning i stan.

På ett möte i går kväll togs beslut där bildningsnämnden uppmanar avdelningen för kostservice ”att så snart det är praktiskt möjligt börja tillreda skolluncher för avhämtning, samt i samarbete med varje skolas tillgängliga personal svara för att avhämtning vid skolan kan ske på bestämda tider.”

Man hänvisar till rekommendationer från Ålands landskapsregering från den 7 april 2020 som säger att ” En skolmåltid ska erbjudas alla elever som får närundervisning och ska, i mån av möjlighet, även erbjudas elever som får sin undervisning på distans.”

Nämnden skriver:
”Ett sätt att förbättra för barn vars vårdnadshavare får svårigheter i vardagen, vore att skolbespisningarna tillredde skolluncher för avhämtning vid skolan, vid överenskomna tider. Distributionen av lunchen behöver beakta att risken för smittspridning blir så liten som möjligt och att livsmedelshygienstandard upprätthålls. Skolluncharrangemanget under undantagsperioden görs på ett sätt som är praktiskt möjligt för kökspersonalen, tillsammans med annan tillgänglig personal på skolan.”

Mer om detta i torsdagens Nya Åland!