DELA
Foto: Stefan Öhberg

Finansministeriets rapport: Skuldsättningen växer snabbt

Finlands ekonomi krymper med 5,5 procent i år. Det menar Finansministeriet som släppte sin senaste rapport om de ekonomiska utsikterna i Finland fram till 2024 på torsdagsförmiddagen. Skuldsättningen kommer växa snabbt och kan uppgå till 80 procent av bnp år 2024.

Rapporten bygger på att Finlands restriktioner pågår i tre månader, alltså till mitten av juni, alternativt att det dröjer till juni innan befolkningen återgår till mer normal verksamhet. I rapporten har man också gjort ett alternativt scenario där restriktionerna förlängs till att gälla i totalt sex månader.

I det första scenariot, att restriktionerna pågår i tre månader, räknar man med en nedgång i ekonomin på 5,5 procent, men att tillväxten tar fart i slutet av året och fortsätter under 2021. Tillväxten sker ändå långsamt, med endast 1,3 procent både 2021 och 2022. Arbetslösheten beräknas öka med cirka 35 000 arbetslösa i hela landet. Nu är många permitterade, men en sjättedel av dessa räknas gå över till att bli öppet arbetslösa. Gällande sysselsättningsgraden tror man att den kan gå upp till 72 procent i slutet av prognosperioden, alltså 2024. Tidigare var regeringsperiodens stora målsättning en sysselsättningsgrad på 75 procent i slutet av mandatperioden.

I det alternativa scenariot med restriktioner på sex månader väntas bnp sjunka med 12 procent i år.

 

Uppdaterat klockan 14.29: Arbetslösheten beräknas öka med cirka 35 000 arbetslösa i hela landet, inte till 35 000 arbetslösa.