DELA

Dom om olaga hot prövas inte

Åbo hovrätt tar inte upp en dom för olaga hot fortsatta behandling.

En 47-årig kvinna dömdes i november i Ålands tingsrätt till 50 dagsböter på sammanlagt 300 euro för att hotat sin minderåriga dotter till döden för att hon hade byxor på sig och inte kjol. Hon ålades också att dels ersätta dottern med 4 500 euro och dels betala diverse juridiska kostnader.

Kvinnan överklagade domen, hon vill att åtalet förkastas och att hon befrias från all ersättningsskyldighet. Men hovrätten tar alltså inte upp fallet, bland annat med motiveringen att det inte finns någon anledning att betvivla att tingsrättens dom är riktig. (tt-s)