DELA
Foto: Annika Orre

Hovrätten upphäver dom om fastighetstvist

Åbo hovrätt har upphävt en Ålands tingsrätts beslut att häva en bostadsaffär på grund av konstruktionsfel i golvet. Hovrätten beslutade i stället att käranden ska få prisavdrag på 25 000 euro jämte ränta.
Tvisten gäller en bostad i bostadsaktiebolaget Ekstocken. Käranden hade köpt en lägenhet i huset och kort därefter upptäckt att golvet sluttade och sviktade. Problemet berodde på att bjälklaget var bristfälligt och felkonstruerat.

Svaranden uppgav att hen inte känt till felet i lägenheten trots att ett likadant fel uppdagades i grannlägenheten under den tid hen bodde i huset. Svaranden var även medlem i husbolagets styrelse.

Ålands tingsrätt gav käranden rätt och köpet hävdes. Svaranden dömdes även att betala skadestånd och ersätta kärandes rättegångskostnader.

Läs mer i Nya Åland!