DELA
Foto: Stefan Öhberg

Befarar att ”byalagsstatus” ska minska motivation

– Så länge Hammarland säger nej så existerar inte Södra Åland som begrepp, säger Harry Jansson (C), med anledning av presentationen av kommunreformutredningen.
Han ser inte heller Maxinge som en lämplig plats för ett framtida kommuncentrum.