DELA
Foto: Rasmus Olin

Folkomröstar om kommunen

Ska Vårdö verka för att vara en självständig kommun?

De tre svarsalternativen som kommunens invånare ska ta ställning till är: ja, nej eller avstår.
Kommunfullmäktige har tyckt till om landskapsregeringens förslag till ny kommunindelning. I sitt remissvar skriver kommunfullmäktige att Vårdö inte är en kriskommun utan att den har verksamheter och god ordning på ekonomin.

Därför förväntar sig kommunen att landskapsregeringen respekterar den kommunala självstyrelsen och inte slår samman kommuner med våld.

Under fullmäktigemötet kom Anders Englund också med förslaget att kommunen ska arrangera en rådgivande folkomröstning om Vårdö kommun ska fortsätta vara en självständig kommun eller inte.

Valet hålls i samband med presidentvalet den 28 januari 2018. Röstningsstället är Vårdö skola. Frågan som ställs till kommuninvånarna är: ”Skall Vårdö kommun verka för att vara en självständig kommun?”. Det finns tre svarsalternativ: Ja, Nej, Avstår.

Detta var enligt kommunstyrelsens förslag.