DELA
Foto: Grafik: Ronny Berglund

Utredarna kritiserar tidsplan för kommunreform

I dag offentliggörs slutrapporterna där kommunutredarna har kartlagt förutsättningarna för kommunreformen.

I slutrapporterna är de främst kritiska till två saker som landskapsregeringen har beslutat om: systemet för samgångsunderstöd och landskapsandelssystemet.

Landskapsregeringen har fastslagit att kommunerna som ska bilda Södra Åland och Norra Åland får ett högre samgångsunderstöd om de går samman tills den 1 januari 2021 och ett lägre om de går samman tills den 1 januari 2022. Skärgården får det högre understödet oavsett när de går samman. Syftet är att kommunerna ska ha en morot att gå samman så snart som möjligt.

Kommunutreda skriver i slutrapporten att förutsättningarna för kommunerna att gå ihop redan 2021 inte är rimliga. Tidsramen för 2022 kallar man ”snäv” men konstaterar samtidigt att den är möjlig. Man vill därför att även Norra och Södra Åland ska få samma understöd oavsett när man går samman.

Vad gäller landskapsandelssystemet skriver utredarna att det borde göras om så att det bättre kan anpassas till den nya skärgårdskommunens särskilda förutsättningar.