DELA

C: Skjut till pengar för Finlandskabel

Centern menar att lagtinget bör utöka den offentliga finansieringen av Finlandskabeln. Detta för att dämpa ökningen av elpriset för konsumenterna. Det anser både Centerns styrelse och lagtingsgrupp efter diskussioner i veckan.
Bakgrunden är beskedet att Ålandsdelegationen beviljat 40 procent av den totala kostnaden på 125 miljoner euro för kabeln. Ursprungligen ansökte Ålands lagting om att finska staten skulle stå för 60 procent av satsningen via så kallat extra anslag.
Centerorganen tar i detta skede inte ställning till hur de utökade offentliga anslagen skall ordnas utan anser att landskapsregeringen bör utreda saken.
– Alla inser att tiden börjar bli knapp om Kraftnät Åland skall kunna påbörja projektet 2014, skriver ordförande Harry Jansson i ett pressmeddelande. (as)